Om Shanti Mantra – Cảm nhận Bình Yên từ bên trong

  • Om Shanti Mantra là một lời cầu nguyện cho sự hoà bình. Nếu bạn đang tìm kiếm sự bình an, giảm căng thẳng và tăng sự hoà mình với môi trường xung quanh, lời cầu nguyện này dành cho bạn

  • Trước khi bạn có thể đạt được sự bình an này, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện và chắc chắn rằng lời cầu nguyện này có hiệu quả nhất đối với bạn

[Sri Kabirdax]